Yanlış Bilgi

Duyultularda yanlış bilgileri içerir.