İlkelerimiz

  • Doğru ve tarafsız bilgi aktarımı,
  • Gerçekleri gün yüzüne çıkarma anlayışı,
  • İnsanların yanlış algılardan kurtulmasının sağlanması,
  • Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesinin sağlanması,
  • Bilgiye erişimin kolaylaştırılması,

En temel ilkelerimizdendir.