“Bu salgın bir deneydir” başlığıyla paylaşılan yazının incelemesi

Sosyal medyada, WhatsApp gruplarında ve Google arama sonuçları neticesinde Turksihnews, OdaTV, HaberVakti gibi haber sitelerinde yayınlandığı görülen “Bu salgın bir deneydir” başlıklı yazıyı inceleyeceğiz.

Söz konusu yazıda koronavirüs salgınının ve pandemi ilanının her birinin planlı olduğu, dünya geneli bir çok ülkenin organizasyonuyla gerçekleştirildiği ve 20 Nisan’da biteceği, 18 iddiayla söz edilmiştir.

Yazıyı yayınlandığı haliyle madde madde inceleyip yorumlayalım:

1. Bu salgın bilimsel , sosyal , iklimsel digital planlı bir deneydir.

2. Aralık 2015 de Paris’te imzalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gereğince 2020 yılından başlamak üzere 2030 yılına kadar DÜNYANIN SOĞUTULMASI kararlaştırılmıştır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 2015 yılında Paris’te değil, 1992 yılında oluşturulup 1994 yılında yürürlüğe girmiştir(bkz Kaynak 4). Paris’te gerçekleştirilen organizasyon 195 ülkenin onayıyla kabul edilen PARİS İKLİM ANLAŞMASI‘dır. Sözleşme, anlaşma, program gibi milletler arası organizasyonlarda yürütülecek çalışmalara yönelik çerçeve planlar paydaş ülkelerin katılımıyla konferanslarda belirlenir, süre sonuna kadar bu çalışmalar paydaşlar tarafından gerçekleştirilerek hedeflere ulaşılmaya çalışılır. Söz konusu sözleşmenin 2014-2020 çerçeve planından sonra 2020-2030 için çerçeve planı oluşturmak üzere Paris’te konferans düzenlenerek anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmada çizilen çerçeve planda 2020-2030 arası hedefler arasında sera gazı emisyonunu %40 azaltma hedefi belirlenmiştir(bkz Kaynak 5). Salgın veya hastalıklarla ilgili bir konu anlaşmayı kapsamamaktadır.

3. Trump, Obama tarafından imzalanan bu sözleşmenin ABD’ye karşı bir ekonomik savaş olduğunu söylemiştir.

Bu ifade doğru. Trump imzalanan sözleşme gereği 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunda %40’lık bir azaltmanın taahhütünü kabul etmemektedir. Bu doğrultuda da anlaşmadan çekileceğini duyurmuştur(bkz Kaynak 6). 2019 yılında ise tamamen çekilmiştir. Bu durumun en büyük gerekçesi ABD’nin dünyanın en fazla sera gazı yayan ülkesi olmasıdır(bkz Kaynak 7). Ağır sanayisi, nükleer ve atomik çalışmaları, diğer sektörlerdeki ekonomik yoğunlukları ABD’nin sera gazı yayılımında öncü olmasında etkendir. Ancak bu konunun da koronavirüs salgını ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Zira Trump sera gazı azaltma taraftarı değil, iklim değişikliğinin de bir uydurma olduğu görüşünde. Bunun sebebi de ekonomik yıpranma yaşama korkusu. Böyle bir korkuyla yaşayan kişi salgına razı olup ekonomisini yine batırmış oluyor bu görüşe göre. Bilindiği gibi salgın yüzünden ABD borsası çökmüş ve ekonomisi oldukça gerilemiş durumda.

4. Dünya Meteroloji Örgütü 6 şubat 2019 da yaptığı açıklama ile 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarının son 170 yılın en sıcak yılları olduğunu ve yükselme eğrisinin devam ettiğini belirtmiştir.

Bu ifade doğru(bkz Kaynak 8). Dünya Meteoroloji Örgütü(WMO) 2019 yılında, son dört yılın 168 yılda kaydedilen rekor sıcaklıklar olduğunu doğrulamıştır. Ancak grafik yanlış yorumlanmıştır. Grafiğin tamamı incelendiğinde sıcaklıkların düşüşe geçtiği ve 2025 yılıyla 2020 yılı arasında hayli fazla fark olduğu görülebilmektedir(bkz Grafik 1).

Dünya Meteoroloji Örgütü 2019
Grafik 1: Dünya Meteoroloji Örgütü, 6 Şubat 2019

5. Bu gelişmeler olurken Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyaya bir salgına hazırlanılması talimatı vermiştir. Türkiye’de 13 Nisan 2019 da yayınlanan Pandemi Genelgesi ile hazırlıklar başlamış ve Ağustos, Eylül 2019 aylarında illerin tamamı hazır hale getirilmiş ve Ulusal Pandemi Planı yayınlanmıştır.

Bu ifade eksik ve yanlış bilgi barındırmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Nisan 2019’da Küresel Grip Salgını(Pandemi) Genelgesi yayınlanmıştır. İfade edildiği gibi genel bir pandemi hazırlığı değil geçen yıl nükseden Influenza virüsünün dünya genelinde salgın haline gelmesiyle ilgili tedbirlere yönelik bir genelgedir. Ulusal Pandemi Planı yayınlanmamıştır. Yayınlanan plan Influenza Ulusal Hazırlık Planı‘dır(bkz Kaynak 9).

6. AKP ve MHP’nin ortak teklifi ile Termik Santrallere verilen ilave süreye ilişkin kanun Erdoğan tarafından VETO edilerek Termik Santraller Aralık 2019 dan itibaren kapatılarak Türkiye Salgına hazır hale getirilmiştir.

Bu ifade tamamen yanlış. Termik santrallerin çevre yalıtımı kapsamında baca sistemlerinin filtrelerinin onaylı olması gerekmektedir. 31 Aralık 2019’a kadar süresi bulunan 13 termik santralin yenileme işlemlerini yapamaması, sürenin daralması, herhangi bir aksama olmaması adına Ak Parti ve MHP tarafından 21 Kasım 2019 yılında sürenin 2.5 yıl uzatılması teklifi verilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu veto edip 31 Aralık 2019 tarihinin geçerli olduğunu vurgulamıştır. 13 termik santralden filtre işlemlerini tamamlamayan 5’i tamamen, biri ise kısmen kapatılmıştır. 7 santral halen faaldir(bkz Kaynak 10). Görüldüğü gibi bu konunun salgınla hiçbir alakası yoktur.

7. Salgın Pandemi Bill Gates ve John Hopkins Üniversitesi tarafından Newyork da 18 Ekim 2019 tarihinde 3.5 saat süren bir simülasyon ile tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Bu ifade, bu yazıdan da bağımsız olarak çoğu yerde paylaşılmıştır. Bill Gates’in böyle bir öngörüde bulunmadığına dair, meselenin yanlış olduğuna yönelik belgeleriyle birlikte doğruluk kontrolü Usa Today tarafından yapılmıştır(bkz Kaynak 11).

8. Halen ABD deki tüm veriler dünyaya John Hopkins üniversitesi tarafından servis edilmektedir.

Bu ifade yanlış. Veri aktarımı yapan onlarca farklı ortam mevcuttur(bkz Kaynak 12).

9. Salgın pandemi süresinin Dünya için 6 ay olduğu açıklanmıştır. ilk vaka 17 Kasım 2019 da Çin de başlamış olup 6 aylık süre 17 Mayıs 2020 de dolmaktadır. Yani bu salgın Dünyada Mayıs sonu itibariyle tamamen bitecektir.

Dünya Sağlık Örgütü ve yetkili organlarca böyle bir ifadede bulunulmamıştır. Salgın için net bir tarih ortaya sürülmemiştir. İlk başlarda sıcaklıklarla azalacağı belirtilse de zaman ilerledikçe bunun doğru olmadığı görülmüştür. Tedavi yöntemleri geliştirilmediği sürece(aşı, ilaç gibi) tedbirlere bağlı olarak halkın kendini izole etmesiyle alakalı bir durumdur. Virüsün zamanlanmış bir yaşam süresi olmayacağı gibi net bir tarih belirtmek de imkansızdır.

 10. Ulusal düzeyde yani Türkiye için ise salgının süresinin 6 hafta olduğu Ulusal Plan‘da açıkça belirtilmiştir. Türkiye de ilk vaka 19 Şubat 2020 de Rize de tesbit edilmiştir. Buna göre 12 hafta 13 mayıs 2020 de dolmaktadır.

Bu ifade kendi yanlışını da içinde barındırmaktadır. Önce 6 hafta olarak söylenip, tarih hesabı 12 haftaya göre yapılmıştır. Pandemiler için net bir takvim oluşturulamaz. Öngörüler ve geçmiş tecrübeler neticesinde 12-18 hafta arasında olabileceği kanısı hakimdir. Bu tabir de Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planı‘nda belirtilmiştir. Koronavirüs için henüz öngörülen net bir tarih yoktur.

11. Salgınların başından ve sonundan 3-4 haftasının KULUÇKA ve SÖNME olarak kabul edebiliriz. Buna göre Türkiye de 20 Nisan civarında ölümler bitecektir. Dünya da ise 30 nisan son diyebiliriz.

Varsayıma dayalı, herhangi bir bilimselliği olmayan bilgidir. Salgının ilk görüldüğü Çin’de salgın 4 aydan fazla sürmüştür. Çin yönetimi salgını tamamen izole ettiğini söylese de halen vakalar çıkabilmektedir. Amerika’da ise süre 3 aydan fazla olmuştur. Bu doğrultuda ne 12 hafta bilgisi ne de 20-30 Nisan gibi tarihsel bilgiler gerçeklik ve bilimsellik taşımamaktadır.

Diğer İddialar

12. Rahat olun kendinizi koruyun. Bu salgına sebep olan koronavirüs bulaşıcı virüslerin en yumuşak kalpli en insaflı üyelerinden biridir bu planlı deney için özel olarak seçilmiştir.
13.  Bu planlı deneyle insanlar evde tutularak, fabrikalar ve küçük heryer kapatılarak, ulaşım durdurularak hayat bilinçli olarak yavaşlatılmıştır.
14. Salgın sırasında uzaydaki 22000 uydu , bilim adamları ve milyonlarca kamera ve bilgisayarlar ile her türlü bilgi derlenmektedir. Sıcaklık düşüşü , iklim değişikliği , okyanuslar denizler ve göllerdeki yaşam balık artışı , hayvan davranışları, kutuplar, kirlilik düzeyi vs herşey kayıt altına alınıyor insanlığın geleceği için
15. Salgın sıradında insanlar çin de wechat rusya da ve abd de başka digital sistemlerle takip edilmekte ve yeni digital uygulamalar test edilmektedir.
16. Salgın sırasında kapitalistler özellikle Amerikan Merkez Bankası FED öncülüğünde bol miktarda para basarak Dünya varlıklarını borsalar üzerinden yağmalamaktadırlar. Salgın bittiğinde birçok zenginlik el değiştirmiş olacak.
17. Koronavirüse rağmen çinde hayat kısmen yavaşlamasına rağmen Ocak 2020 ayı son 170 yılın en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçmiş olup salgından sonra Dünyada üretim yeniden planlanacak büyük ihtimalle termik santraller yasaklanacak ve Paris iklim anlaşması sayesinde dünyanın ısınması sona erdirilecek ve soğuma başlayacaktır.
18. Salgın sırasında denenen digital faşizan uygulamalar kalıcı hale gelecek BÜYÜK GÖZALTI daha da kapsamlı hale gelecek nefes alışımız dahi izlenecek her türlü kaçamak imkansız hale gelecektir.

Sonuç

Sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşımı yapılmış 18 maddeden ve Bu salgın pandemi planlı bir deneydir.  Karantinaya ve hayata devam. 20  Nisan dan itibaren kısmi özgürlük başlıyor.” cümlesiyle tamamlaman yazı madde madde ve belgelerle detaylı olarak incelendiğinde sadece bir kurgu olduğu ortaya çıkmaktadır. Yazının maddeleri küresel ısınma üzerinden başlayıp koronavirüse dayandırılmıştır. Elbette içerisinde bulunduğumuz pandemik süreç ve karantina durumu, fabrikaların çalışmaması, daha az araç trafiğinin yaşanması gibi etkenlerle sera gazı emisyonunu en aza indiriyor diyebiliriz. Ancak sadece sera gazını aza indirmek için dünya geneli yüz binlerce insanın ölmesine yol açacak ve ekonomik olarak dünyanın büyük devlerinin yerle bir olacağı bir plan yapmak filmlere has olsa gerek..

Kaynaklar:

 1. Turkishnews Haberi, https://www.turkishnews.com/tr/content/2020/04/03/bu-salgin-bir-deneydir/
 2. HaberVakti Haberi, https://www.habervakti.com/gundem/koronavirus-planlanmis-bir-deney-mi-gundemi-sarsan-iddia-h101387.html
 3. OdaTV Haberi, https://odatv.com/beyaz-turkler-birbirine-bu-yaziyi-gonderiyor-03042022.html
 4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, https://iklim.csb.gov.tr/birlesmis-milletler-iklim-degisikligi-cerceve-sozlesmesi-i-4362
 5. Paris İklim Anlaşması, https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-08/brochure_4_v2.pdf
 6. Trump’ın Anlaşmadan Çekilmesi, DW, https://www.dw.com/tr/abd-paris-iklim-anla%C5%9Fmas%C4%B1ndan-%C3%A7ekildi/a-39088309
 7. Sera Gazı Emisyonları Karşılaştırması, https://iklim.csb.gov.tr/turkiye-ve-diger-ulkelerin-sera-gazi-emisyonlarinin-karsilastirilmasi-i-4410
 8. Dünya Meteoroloji Örgütü 6 Şubat 2019 açıklaması, https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-past-4-years-were-warmest-record
 9. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190413-7.pdf
 10. Termik Santral Haberi, https://www.dw.com/tr/filtre-takt%C4%B1rmayan-termik-santraller-kapat%C4%B1ld%C4%B1/a-51856647
 11. Usa Today Bill Gates, https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2020/03/26/fact-check-bill-gates-backed-pandemic-exercise-didnt-predict-covid-19/5081854002/
 12. CDC, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html